Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Demo:
Spoiler:
Code:
[img]http://i34.servimg.com/u/f34/14/64/54/11/dn10.jpg[/img]

Codes:
Spoiler:
Code:
 <!--
 BEGIN switch_user_logged_out --></table><script>
function
hideLoginBoard(){document.getElementById('loginboard').style.display =
'none'; }</script><!--
 Start Login Board --><div
id="loginboard" style="position:absolute; visibility:show; z-index:1000;
 filter: alpha(opacity=70); opacity:0.70; top:50;"><table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:
collapse; padding-top: 0px;" width="350"
align="center"><tr><td width="100%" valign="middle"
align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse" width="350" align="center"
bgcolor="#ffffff"><tr><td width="100%" valign="middle"
align="center" colspan="2"><!--
 End Welcome --><fieldset
 class="fieldset"><fieldset class="fieldset"><table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:
collapse" width="350" align="center"
bgcolor="#ffffff"><tr><td width="100%" valign="middle"
align="center" colspan="2"><font face="Verdana" size="2">Chào
mừng bạn ghé thăm Forum 4all <a onClick="hideLoginBoard(); return
false"
href="#Close""><b>»[X]«</b></a></font></td></tr><!--
 Site
 Life Status --><tbody><tr><td class="tfoot"
colspan="2" align="center" bgcolor="black"><font
color='white'><b>»»--Mái Nhà Tình
Bạn--««</b></font></td></tr></tbody><!--
 / Site Life Status  --></table></fieldset><!--
 End Welcome --></br><!--
 Login
 if you're Member --><fieldset class='fieldset'><legend
align='center'><a href='#top' onclick='return
toggle_collapse('loginboardlogin')'><font face='Verdana'
size='2'>:::»+ Mời bạn đăng nhập tại
đây+«:::</font></a></legend><form
action="/login.forum" method="post" name="form_login"><table
width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'
class='user_login_form forumline'><tr><td width='100%'
valign='top' align='center' class='row1'><span
class='genmed'>Tên truy cập:</span><input class='post'
type='text' size='10' name='username' /><span
class='genmed'>Mật khẩu:</span> <input class='post'
type='password' size='10'
name='password'/><br/><br><input class='mainoption'
type='submit' name='login' value='Đăng Nhập' />
<span
class='gensmall'>Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập</span>
<input class="radio" type="checkbox" name=&'autologin'
checked="checked"
/></td></tr></table></form></fieldset><!--
 End Login if you're Member --><br/><!--
 Register
 if you're Guest --><fieldset><legend align="center" >
<a href=profile.forum?mode=register onclick='return
toggle_collapse('loginboardregister')'><font face='Verdana'
color='red'size='2'>»+<strong><a href="http://[url=http://www.diendan.4allvn.info/profile.forum?mode=register%22%3E%3Cfont]www.diendan.4allvn.info/profile.forum?mode=register"><font[/url]
 id="flashit">+Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng
Ký+«</font></a></strong></font></a></legend></fieldset></td></tr></table>
 </td>
 
    </tr>
  </table>
</div>
 
 
<script>
var curx=350;
var cury=0;
</script>
 
 
<script>
var curx=350;
var cury=0;
</script>
 
<script>
var ie45,ns6,ns4,dom;
if (navigator.appName=="Windows Internet Explorer") ie45=parseInt(navigator.appVersion)>=4;
else if (navigator.appName=="Netscape"){  ns6=parseInt(navigator.appVersion)>=5;  ns4=parseInt(navigator.appVersion)<5;}
dom=ie45 || ns6;
 
var timershow=false;
var win_w=window.innerWidth ? window.innerWidth : document.body.offsetWidth;
var mid_w=win_w/2;
var timershow1=window.setInterval("stayMiddle()",1);
function getobj(id) {
el = document.all ? document.all[id] :  dom ? document.getElementById(id) :  document.layers[id];
return el;
}
 
function moveobj(obj,x,y) {
    obj.style.left=x + "px";
    obj.style.top=y+ "px";
    curx=x;
    cury=y;
}
 
function stayMiddle() {
    if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
        var pY =  document.documentElement.scrollTop;
    else if (document.body)
        var pY =  document.body.scrollTop;
 
    obj = getobj('loginboard');
    newy = cury+((pY-cury)/16)+5;
    moveobj(obj,curx,newy);
}
 
</script>
<!-- END switch_user_logged_out --> 

Hướng dẫn:
- ACP Display Templates QLTT> Overall_header
- Copy và dán codes trên vào phía trên cùng Overall-header
- Save
- Bấm dấu .
- Nhớ thay link của forum mình vào.
!!MỌI LINK DOWNLOAD GAME, TÀI LIỆU, PHIM ĐÃ BỊ ẨN ĐI VÌ BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!!!


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum