Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Bản quyền:

 • Style từ chức năng tùy chỉnh ảnh nền trong IPB Skin: Uniform © ipbforumskins (http://www.ipbforumskins.com/premade/uniform/index.php)
 • Javascript cho punBB - forumotion (bởi baivong) đã edit lại bởi leduy (http://www.dethicasio.info/)
Chức năng:


 • 6 ảnh nền mặc định, dễ dàng thay đổi.
 • Tùy chỉnh ảnh nền bằng URL.



 • Demo:


Hướng dẫn:


 • Bước 1: Thêm vào CSS:
Code:
/* Tùy chọn hình nền */
#custom_background{background-image:url('http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr18.jpg') !important;box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.8) inset;color:#FFF;position:relative;padding:15px 0 15px 15px}
#custom_background span{-moz-transition:all .2s ease-in-out 0;background:none no-repeat scroll 50% 50% #000;border-radius:7px 7px 7px 7px;box-shadow:0 1px 7px #000 inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.05), 0 0 1px rgba(255,255,255,0.35);cursor:pointer;display:block;float:left;height:90px;margin-right:15px;width:15%}
#custom_background span:hover{box-shadow:0 1px 2px #000 inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.05), 0 0 1px rgba(255,255,255,0.35)}
#bg1{background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)!important;background-repeat:repeat-x!important}
#bg6{background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)!important}
#bg5{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr16.jpg)!important}
#bg2{background-image:url(http://cb4.upanh.com/21.352.28299853.ic60/glassballs392411tile.jpg)!important}
#bg3{background-image:url(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/02/9/54/13227944661436531983_574_574.jpg)!important}
#bg4{background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)!important}
#custom_url{clear:left;padding-top:10px;text-align:center}
#custom_input{background:none repeat scroll 0 0 rgba(0,0,0,0.5);border:0 none;border-radius:4px 4px 4px 4px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.75) inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.15);color:#FFF;font-size:20px;height:40px;margin-left:-15px;margin-right:8px;white-space:nowrap;width:780px;padding:0 10px 0 0}
#custom_submit{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/highli10.png) repeat-x scroll 0 0 rgba(197,206,213,0.4);border-radius:4px 4px 4px 4px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);color:#FFF;cursor:pointer;display:inline-block;font-size:20px;font-weight:400;line-height:40px;text-shadow:0 -1px 0 #4C5057;padding:0 10px}
.bg1{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg2{background:url(http://cb4.upanh.com/21.352.28299853.ic60/glassballs392411tile.jpg) no-repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg3{background:url(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/02/9/54/13227944661436531983_574_574.jpg) repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg4{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg5{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr11.jpg) no-repeat fixed 50% 0 #0E1E2D!important}
.bg6{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg_custom{background-attachment:fixed;background-color:#000;background-repeat:repeat}
#nav_background{background-color:#000;border:3px dotted #444!important;border-radius:15px 15px 15px 15px;cursor:pointer;float:right;padding:5px}
#nav_background:hover{background-color:#FFF}
#nav_background:active{background-color:#E71E7B}

 • Bước 2: Thêm vào javascript:
  ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management
  Add a Javascript Code
 • Title * : Tùy chỉnh hình nền
 • Placement : In all the pages
 • Javascript Code * :
Code:
var CopyrightNoticeEn = 'Copyright ©  by FmVi. All Rights Reserved. Use, modification, and/or distribution of this script is not allowed without direct permission from baivong (webmaster@fmvi.vn). This entire copyright notice must remain in the original, copied, or modified script';
var CopyrightNoticeVi = 'Bản quyền © FmVi. Giữ toàn quyền. Việc sử dụng, sửa đổi , và / hoặc phân phối mã này mà không được phép trực tiếp từ baivong (webmaster@fmvi.vn) là không được phép. Toàn bộ thông báo bản quyền này phải được giữ nguyên khi sao chép, hoặc sửa đổi';
$(function () {
  $(".addhinh").prepend('<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/nav_ba10.png" alt="Change background image" title="Change background image" id="nav_background" />');
  $("#page-body").prepend('<div id="toggle_background" style="display: none;"><div id="custom_background"><span id="bg1"></span><span id="bg6"></span><span id="bg5"></span><span id="bg2"></span><span id="bg3"></span><span id="bg4"></span><div id="custom_url"><input type="text" placeholder=" Chọn hình nền khác bằng cách nhập một URL hình ảnh và nhấn [Thay đổi]" id="custom_input"><strong id="custom_submit">Thay đổi</strong></div></div></div>');
  $("#custom_background span").click(function () {
      $("GIỐNG NHƯ MỤC ADD ID HOẶC CLASS TRÊN").removeClass("bg1 bg2 bg3 bg4 bg5 bg6 bg_custom").addClass($(this).attr("id"));
      my_setcookie("custom_background", $(this).attr("id"), true);
  });
  $("#custom_submit").click(function () {
      var urlbg = $("#custom_input").val();
      $("THÊM VÀO ĐÂY CLASS HOẶC ID MÀ BẠN MUỐN HIỆN THỊ HÌNH ẢNH{ Ví du: body, #một id nào đó, .mộtclassnàođó}").removeClass("bg1 bg2 bg3 bg4 bg5 bg6 bg_custom").addClass("bg_custom").css("background-image", "url('" + urlbg + "')");
      my_setcookie("custom_background", urlbg, true);
  });
  $("#nav_background").click(function () {
      $("#toggle_background").slideToggle()
  });
  if (my_getcookie("custom_background") != "") {
      if (my_getcookie("custom_background").length > 4) {
        $("GIỐNG NHƯ MỤC ADD ID HOẶC CLASS TRÊN").addClass("bg_custom").css("background-image", "url(" + my_getcookie("custom_background") + ")");
      } else {
        $("GIỐNG NHƯ MỤC ADD ID HOẶC CLASS TRÊN").addClass(my_getcookie("custom_background"))
      }
  }
});
Bước 3: Tìm trong Overral_header đoạn code sau:
Code:
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tr>
                        <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_left -->
                        <td align="center" width="100%" valign="middle">
                            <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                            <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                            <br />
                            <!-- END switch_logo_center -->
                            <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                            <br />
                            <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                        </td>
                        <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_right -->
                    </tr>
                </table>

 • Thay bằng code sau:
Code:
<div class="addhinh">
                <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tr>
                        <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_left -->
                        <td align="center" width="100%" valign="middle">
                            <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                            <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                            <br />
                            <!-- END switch_logo_center -->
                            <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                            <br />
                            <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                        </td>
                        <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_right -->
                    </tr>
                </table>
                          </div>

 • Lưu ý: Những SKIN mà bạn lấy trên các forum khác đã RIP có thể nó sẽ có tác dụng.
 • Thông tin liên hệ: YH!: alexanderraiback




!!MỌI LINK DOWNLOAD GAME, TÀI LIỆU, PHIM ĐÃ BỊ ẨN ĐI VÌ BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!!!


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum