Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading

 • Bản quyền:
Login modal dialog window with css and jquery.Ứng dụng dành cho All Version - forumotion bởi leducduy © (http://www.dethicasio.info/)

 • Demo:

hãy click vào Login]

 • Chức năng:
- Giúp bạn làm cho Form Login đẹp và dễ dàng sử dụng. Sử dụng hiệu ứng Pop-up tương tự như Fancybox.
- Login không bị chuyển sang trang khác.

 • Hướng dẫn:


 • Bước 1: Thêm vào CSS


 • ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet:
Code:
/* BẢNG ĐĂNG NHẬP ĐẸP- WWW.DETHICASIO.INFO  */
#mask {
    display: none;
    background: #000;
    position: fixed; left: 0; top: 0;   
    width: 100%; height: 100%;
    opacity: 0.8;
    z-index: 9;
   
  }

/* You can customize to your needs  */
.login-popup{
     
    display:none;
    background: #333;
    padding: 10px;   
    border: 2px solid #ddd;
    float: left;
    font-size: 1.2em;
    position: fixed;
    top: 50%; left: 50%;
    z-index: 999;
    box-shadow: 0px 0px 20px #999; /* CSS3 */
        -moz-box-shadow: 0px 0px 20px #999; /* Firefox */
        -webkit-box-shadow: 0px 0px 20px #999; /* Safari, Chrome */
    border-radius:3px 3px 3px 3px;
        -moz-border-radius: 3px; /* Firefox */
        -webkit-border-radius: 3px; /* Safari, Chrome */
}

img.btn_close { Position the close button
    float: right;
    margin: -28px -28px 0 0;
}

fieldset {
    border:none;
}

form.signin .textbox label {
    display:block;
    padding-bottom:7px;
}

form.signin .textbox span {
    display:block;
}

form.signin p, form.signin span {
    color:#999;
    font-size:11px;
    line-height:18px;
}

form.signin .textbox input {
    background:#666666;
    border-bottom:1px solid #333;
    border-left:1px solid #000;
    border-right:1px solid #333;
    border-top:1px solid #000;
    color:#fff;
        border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
        -webkit-border-radius: 3px;
    font:13px Arial, Helvetica, sans-serif;
    padding:6px 6px 4px;
    width:200px;
}

form.signin input:-moz-placeholder { color:#bbb; text-shadow:0 0 2px #000; }
form.signin input::-webkit-input-placeholder { color:#bbb; text-shadow:0 0 2px #000;  }

.button {
    background: -moz-linear-gradient(center top, #f3f3f3, #dddddd);
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f3f3f3), to(#dddddd));
    background:  -o-linear-gradient(top, #f3f3f3, #dddddd);
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f3f3f3', EndColorStr='#dddddd');
    border-color:#000;
    border-width:1px;
        border-radius:4px 4px 4px 4px;
    -moz-border-radius: 4px;
        -webkit-border-radius: 4px;
    color:#333;
    cursor:pointer;
    display:inline-block;
    padding:6px 6px 4px;
    margin-top:10px;
    font:12px;
    width:214px;
}
.button:hover { background:#ddd; }
/* BẢNG ĐĂNG NHẬP ĐẸP- WWW.DETHICASIO.INFO  */

 • Bước 2: Thêm vào cuối overall_footer_begin
 • ACP - Display - Templates - Ganeral - overall_footer_begin:

Code:

<!-- /* BẢNG ĐĂNG NHẬP ĐẸP- WWW.DETHICASIO.INFO  */ -->
<a href="/register" class="login-window">register</a>
<a href="/login" class="login-window">Login / Sign In</a>
<div id="login" class="login-popup">
        <a href="#" class="close"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="btn_close" title="Close Window" alt="Close" /></a>
          <form action="/login?redirect=/forum" method="post" name="form_login" id="login-vds"class="signin">
                <fieldset class="textbox">
               <label class="username">
                <span>Username or email</span>
                  <input id="username" name="username" value="" type="text" autocomplete="on" placeholder="Username"/>
                </label>
                <label class="password">
                <span>Password</span>
                  <input id="password" name="password" value="" type="password" placeholder="Password"/>
                </label>
                <button id="bt_login" name="login" class="submit button" type="button submit">Sign in</button>
                <p>
                <a class="forgot" href="/profile?mode=sendpassword">Forgot your password?</a>
                </p>       
                </fieldset>
          </form>
</div>
<!-- /* BẢNG ĐĂNG NHẬP ĐẸP- WWW.DETHICASIO.INFO  */ -->
               

Bước 3: Thêm vào Javascript
ACP - Modules - Javascript codes management:
Code:

/*var Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không ghi nguồn. Xin hãy ghi nguồn(dethicasio.info) nếu bạn copy code này sang trang khác, hoặc xin liên hệ qua yahoo :( alexanderraiback@yahoo.com) để biết thêm chi tiết.*/
$("a[href='/login']:not('.message a')").removeAttr("href").attr("href", "#login");
$("#loginFancy form").append('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />');
$("a[href='#login']").click(function() {
      //Getting the variable's value from a link
      var loginBox = $(this).attr('href');

      //Fade in the Popup
      $(loginBox).fadeIn(300);
      
      //Set the center alignment padding + border see css style
      var popMargTop = ($(loginBox).height() + 24) / 2;
      var popMargLeft = ($(loginBox).width() + 24) / 2;
      
      $(loginBox).css({
         'margin-top' : -popMargTop,
         'margin-left' : -popMargLeft
      });
           
      
      // Add the mask to body
      $('body').append('<div id="mask"></div>');
      $('#mask').fadeIn(300);
      
      return false;
   });
   
   // When clicking on the button close or the mask layer the popup closed
   $('a.close, #mask').live('click', function() {
     $('#mask , .login-popup').fadeOut(300 , function() {
      $('#mask').remove(); 
   });
              return false;
   });
!!MỌI LINK DOWNLOAD GAME, TÀI LIỆU, PHIM ĐÃ BỊ ẨN ĐI VÌ BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!!!


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

   Permissions in this forum:
   You cannot reply to topics in this forum