Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Mods này giúp tạo hiệu ứng khi đóng mở chuyên mục, ngoài ra, nó được bổ sung chức năng lưu cookie. Dưới đây là những đoạn code mẫu, chỉ dành cho những bạn có kiến thức cơ bản về HTML và Templates index_box.
Đối với những bạn chưa biết cách sửa templates và dùng HTML thì nên dùng các hướng dẫn cho dạng Templates mặc định
Hướng dẫn: Hướng dẫn dưới đây nhằm giúp bạn hiểu đoạn code mẫu, tùy theo cấu trúc forum mình mà các bạn thay đổi cho phù hợp.
Ví dụ:https://i.servimg.com/u/f45/16/55/64/11/huongd10.png
Trong index_box, tìm vị trí thích hợp (xem ảnh mẫu) và:
+ Bao quanh vị trí tên chuyên mục đánh dấu xanh lá bằng
Code:
    <div class="title" valign="middle">
        <h1>
            Chuyên mục
        </h1>
    </div>
+ Bao quanh phần nội dung muốn ẩn hiện, vị trí đánh dấu khung đỏ bằng
Code:
    <div class="forum">
            forum
    </div>
Lưu ý: 2 thẻ DIV trên phải đặt cạnh
nhau (cùng cấp).
Nâng cao:https://i.servimg.com/u/f45/16/55/64/11/fmvide10.png
HTML mẫu:
Code:
 
<div class="category">
    <div class="title" valign="middle">
        <h1>
            Chuyên mục 1
        </h1>
    </div>
    <div class="forum">
    </div>
</div>
<br/>
<div class="category">
    <div class="title" valign="middle">
        <h1>
            Chuyên mục 2
        </h1>
    </div>
    <div class="forum">
    </div>
</div>
Script mẫu:
Code:
$(function(){
    $("div.title").prepend('<span class="collapse" style="padding: 13px; float:right"><img src="http://www.pettracker.com/sites/all/themes/tagg/images/icon_collapse.gif" alt="fmClose" /><img class="hide" src="http://www.pettracker.com/sites/all/themes/tagg/images/icon_expand.gif" alt="fmOpen" /></span>'); // Thêm nút đóng mở vào bên phải tiêu đề
    $(".collapse").each(function(index) { // dò tìm các thẻ CLASS collapse
        $(this).attr("id", "fmvicollapse" + location.pathname + index); // Đặt ID cho từng chuyên mục
        if (my_getcookie("fmvicollapse" + location.pathname + index) == "1") { // Lấy cookie, nếu giá trị bằng 1 thì thực hiện lệnh đóng
            $(this).children("img[alt='fmClose']").hide(); // ẩn nút đóng
            $(this).children("img[alt='fmOpen']").show(); // hiện nút mở
            $(this).parent().next().hide(); // ẩn phần nội dung của thẻ CLASS forum
        };
    });
    $(".collapse img[alt='fmClose']").click(function() { // Click vào nút đóng chuyên mục
        my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 1, 1, 0); // đặt giá trị 1 cho cookie theo ID chuyên mục
        $(this).hide().next().show(); // ẩn nút đóng và hiện nút mở
        $(this).parent().parent().next().hide(); // ẩn phần nội dung của thẻ CLASS forum
    });
    $(".collapse img[alt='fmOpen']").click(function() { // Click vào nút mở chuyên mục
        my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 0, 1, 0); // đặt giá trị 0 cho cookie theo ID chuyên mục
        $(this).hide().prev().show(); // ẩn nút mở và hiện nút đóng
        $(this).parent().parent().next().show(); // hiện phần nội dung của thẻ CLASS forum
    });
});
!!MỌI LINK DOWNLOAD GAME, TÀI LIỆU, PHIM ĐÃ BỊ ẨN ĐI VÌ BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!!!


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum