Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [CODE] Đăng nhập thành công on Sat Jul 30, 2011 12:52 am

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Bước 1 : Vào Modules -> HTML pages management -> Create new HTML page
Title * : Nhập gì cũng được
Do you wish to use your forum page header and page footer ?:Không
Use this page as homepage ?:Không
Html source * :


Spoiler:
Code:Welcome to D3T Community!document.onselectstart=new Function("return false");
function ds(e){return false;}
function ra(){return true;}
document.onmousedown=ds;
document.onclick=ra;
document.oncontextmenu=function(){return false};


 
 

 
 
 

 

 
 
 
[table style="margin-top:0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="197"][/table]

<table style="width:auto" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">[tr][td style="padding: 0px"][img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/td][td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"][/td][td style="padding: 0px"][img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/td][/tr]<tr>[td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" valign="top"]
[/td]<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff">

<table style="border:1px solid black;background:#ffffff" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td>
 
 <div style="width:760px" align="center"> 
 
 
 
 
 


 
    <div class="box_mid">
 
 
 

<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="2" width="735px">        <tr align="center">  <td align="center" width="100%">
 

<b> 
 
 
 

 
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
 
 
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("{G_ANALYTICS_ID}");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) { }
 
 
 

 Sau đó trở lại trang HTML pages để lấy link (vd : của mình là http://.../html-h3.htm)

- Bước 2 : Vào Display -> Templates -> Quản Lý Tổng Thể -> Overall_header:
paste đoạn code sau vào chỗ nào tuỳ ý (Thường là sau , Nếu muốn tìm đoạn này thì bấm Ctrl+F rồi đánh dòng đó lên, nhớ là phải đưa con trỏ soạn thỏa vào khung đó nhé!Spoiler:
Code:
!-- breadcrumb, login, pm info -->

<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" height="60px;" width="100%"><tr>  <td class="alt1" width="100%">

 
  <b>
Bước 3 : Tìm đoạn

Spoiler:

Code:
 


ở trong bước 2 và thay link


Code:
http://d3tqb.co.cc/h6-page


thành link Html đã tạo ở bước 1.
- Bước 4: Chỉnh lại chữ cho phù hợp với Forum bạn. Nhớ thay lại link ảnh.
- Bước 5: Thoát nick admin và kiểm tra.

Demo:

View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với[CODE] Đăng nhập thành công

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum