Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [CODE] Khung đăng nhập on Sat Jul 30, 2011 1:11 am

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
đây là codes mới chôm về.

1. chèn codes sau vào Overall_header
ngay bên dưới thanh Navigation bar
tức là thanh menu: Index, Tìm kiếm, Thành viên v.v...
thường là rứa.
chứ thiệt ra muốn chèn ở mô cũng được. hehe

Spoiler:
Code:
 <table  border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" class="tborder">
<tr>

<td width="100%">
<div class="navbar" style="font-size: 10pt;">
<div class="nav">
<a class="nav" href="{U_INDEX}">
<img
 src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit10.gif"
class="inlineimg" alt="" border="0" /> Forum
4ALL</a>{NAV_CAT_DESC}
</div>
<img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit11.gif" />{PAGE_TITLE}
</div>
</td>

<td>
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- login form -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
<table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td class="smallfont"><label for="navbar_username">Tên tài khoản:</label></td><td><input type="text" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" value="Username" tabindex="101" accesskey="u" size="15" id="username" name="username" style="font-size: 11px" class="bginput"></td><td nowrap="nowrap" colspan="2" class="smallfont"><label for="autologin"><input type="checkbox" accesskey="c" id="autologin" tabindex="103" value="1" name="cookieuser">Ghi nhớ?</label></td></tr><tr><td class="smallfont"><label for="navbar_password">Mật khẩu:</label></td><td><input type="password" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" value="*****" tabindex="102" size="15" id="password" name="password" style="font-size: 11px;" class="bginput"></td><td> <input type="submit" name="login" accesskey="s" onclick="vtdyt()" tabindex="104" value="Ðăng nhập" class="button"></td></tr></tbody></table>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="gensmall">{LOGGED_AS}<BR>
{CURRENT_TIME}<BR>
{LAST_VISIT_DATE}
</span>
<!-- END switch_user_logged_in --> 
</form>     
<!-- / login form -->
</td>
</tr>
</table>2. Chèn đọan codes sau vô cuối CSS - rứa cho dễ. hehe
ACP> Display> Colors& Pics> Colors> CSS stylesheetSpoiler:
Code:

/* login icons-------------------------------------------------------------*/
#password, #username{
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
padding:1px 1px 1px 16px;
width:100px;
}
#password {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/pass9610.png) no-repeat scroll left center; }
#username {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/id966810.png) no-repeat scroll left center; }
input.mainoption, input[type=submit], input[type=text], input[type=password], select, textarea{
  background: #FFF;
  color: #000;    border:1px solid #CCC;
  }demo:


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với[CODE] Khung đăng nhập

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum