Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [CODE] Icons trước nick on Sat Jul 30, 2011 1:36 am

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Cái này chắc chắn được

Codes:

Spoiler:
Code:
span[style="color: rgb(255, 0, 0);"],span[style="color:#FF0000"],
span[style="color: rgb(130, 141, 143);"],span[style="color:#828D8F"],
span[style="color: rgb(82, 82, 240);"],span[style="color:#5252F0"],
span[style="color: rgb(255, 0, 238);"],span[style="color:#FF00EE"],
span[style="color: rgb(224, 213, 0);"],span[style="color:#E0D500"],
span[style="color: rgb(4, 105, 100);"],span[style="color:#046964"],

{color:#fff;text-shadow: 0 0 .2em red, 0 0 .2em red, 0 0 .3em red;}
span[style="color: rgb(0, 4, 255);"]:before{content: url(/users/2211/12/43/96/album/mem10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#0004FF"]:before{content: url(/users/2211/12/43/96/album/mem10.gif);padding-right:2px;}

span[style="color:
 rgb(255, 0, 0);"]:before{content:
url(http://aladinbandenbin.me.megaweb.vn/download/MTMwNDg1OTk0NC45adminl14.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#FF0000"]:before{content:
 
url(http://aladinbandenbin.me.megaweb.vn/download/MTMwNDg1OTk0NC45adminl14.gif);padding-right:2px;}

span[style="color:
 rgb(130, 141, 143);"]:before{content:
url(http://aladinbandenbin.me.megaweb.vn/download/MTMwNDg1OTY5Ny4xmem10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#828D8F"]:before{content:
 
url(http://aladinbandenbin.me.megaweb.vn/download/MTMwNDg1OTY5Ny4xmem10.gif);padding-right:2px;}

span[style="color:
 rgb(82, 82, 240);"]:before{content:
url(http://aladinbandenbin.me.megaweb.vn/download/MTMwNDg2MDIxMC45smodln14.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#5252F0"]:before{content:
 
url(http://aladinbandenbin.me.megaweb.vn/download/MTMwNDg2MDIxMC45smodln14.gif);padding-right:2px;}

span[style="color:
 rgb(255, 0, 238);"]:before{content:
url(http://aladinbandenbin.me.megaweb.vn/download/MTMwNDg2MDE3MS4xmoda10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#FF00EE"]:before{content:
 
url(http://aladinbandenbin.me.megaweb.vn/download/MTMwNDg2MDE3MS4xmoda10.gif);padding-right:2px;}


Hướng dẫn:

1.
- Sửa mã màu lại cho đúng với forum
- Chọn CSS options : không

2.
- Copy và chèn codes trên vào CSS
ACP> Display> Colors & Pics> Colors> CSS

3. Cách thêm nhóm mới

- phần đầu thêm :

Code:
span[style="color: rgb(4, 105, 100);"],span[style="color:#046964"],


- Phần đuôi thêm :

Code:
span[style="color: rgb(0, 4, 255);"]:before{content: url(/users/2211/12/43/96/album/mem10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color:#0004FF"]:before{content: url(/users/2211/12/43/96/album/mem10.gif);padding-right:2px;}


Lưu ý:
sửa mã màu cho đúng nhé, chính xác từng li, đừng đi từng dặm

View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với[CODE] Icons trước nick

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum