Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Chèn vào view_topic_body:
Spoiler:
Code:

<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .ca3vt', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.baiviet')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>


Vào topic_list_box tìm:

Code:
<a href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a>


sửa thành :

Code:
<div class="ca3vt"><a
href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></div>

Chèn cái này vào chỗ bạn muốn hiện trong view_topic_body ( nèn thêm thẻ div bên ngoài giới hạn chiều cao đề phòng vỡ khung)

Code:
<div class="baiviet"></div>

View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum