Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Để sử dụng code ẩn ảnh và liên kết thì bạnphải tắt chức năng này trong forum:
Quản lý tổ thể - Categories and forums - Permissions - Trình điều khiển phân quyền cho forum:


  • See images in the messages : Tất cả
  • See links in the messages : Tất cả

Templates - Overall_Header
Thêm vào bên dưới thư viện jQuery;

Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

...bằng code này:

Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <script type="text/javascript" charset="utf-8">
          $(function() {
jQuery('<p><font color="red">Bạn cần <a class="bvmedia" href="/profile.forum?mode=register"><input value="đăng kí" type="button"/></a> thành viên để xem được nội dung này.</font></p>').insertBefore("div.postbody embed,div.postbody img,.cont_code,div.postbody a:not(.bvmedia)");
jQuery("div.postbody embed,div.postbody img:not(.bvmedia),div.postbody #bvvi, div.cont_code,div.postbody a:not(.bvmedia)").remove();
          });
        </script>
<!-- END switch_user_logged_out -->

View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum