Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Chức năng:
Thay Forumotion Traffic exchange bằng danh sách các bài viết cùng chuyên mục.
Lấy tối đa 13 bài viết, thay đổi kích thước tùy theo số lượng bài.
Có thể bật/tắt bằng cách bật/tắt Traffic exchange


Bước 1: Ganeral - Messages and e-mails - Configuration:
Điền vào 3 vị trí sau:
Define another name for Stickies : Chú ý
Define another name for Announcements : Thông báo
Customize a global announcement name : Thông báo khẩn

Bước 2: Display - Templates - Ganeral - Topics_list_box:
Tìm đoạn code sau:

Code:
[size=16][size=21]<div class="topictitle">
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title">
              <a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a>
            </h2>
        </div>[/size][/size]


Thay nó bằng:

Code:
[size=16][size=21]<script type="text/javascript">$(function(){$(".xname").hide();});</script>
        <div class="topictitle" style="display:block;">
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title">
 
              <a class="topictitle"
href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a><span
 class="xname" style="float:
right;"><strong>{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</strong><br/></span>
            </h2>
        </div>[/size][/size]

Bước 3: Display - Templates - Ganeral - Viewtopic_body:
Tìm đoạn này

Code:
[size=16][size=21]<!-- BEGIN promot_trafic -->
...
<!-- END promot_trafic -->[/size][/size]


và thay bằng:

Code:
[size=16][size=21]<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
  <tr>
      <td class="thead" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1> Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục</h1></td>
 
              <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
onmouseover="showtip('Mở danh mục');" onmouseout="hidetip();"
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>
<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
0px">
  <tr>
      <td class="thead" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1> Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục</h1></td>
 
              <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
onmouseover="showtip('Đóng danh mục');" onmouseout="hidetip();"
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
<script type="text/javascript">
$(function() {
$('<span
 class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum
div.topictitle:not("div.topictitle:contains('Thông báo
khẩn'),div.topictitle:contains('Thông
báo'),div.topictitle:contains('Chú ý'),div.topictitle:gt(13)")',
{limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.cungchuyenmuc')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
</script>
<div class="cungchuyenmuc" style="overflow:hidden; width:100%; height:auto;"></div>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->[/size][/size]Chú ý: Vì TUT được
thiết kế thay cho vị trí Forumotion Traffic exchange để bạn có thể
bật/tắt nó, nên bạn cần bật Traffic exchange cho forum của bạn nếu muốn
nó hiển thị.
Ganeral - Forum promotion - Traffic exchange - Options - Activate traffic exchange: Members and guests


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum