Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Làm đẹp thanh công cụ tìm kiếm on Wed Aug 24, 2011 5:07 pm

admin

avatar
Admin
Admin
Loading


Chú ý: Dị ứng với IE. Hiệu ứng đẹp khi sử dụng Firefox 5 hoặc Google Chrome 12

Hướng dẫn:

Temp >> Portal >> mod_search

Thay toàn bộ bằng code này:


Spoiler:
Code:
<div class="gensmall">
        <form action="/search.forum" method="get" target="_blank">
            <div class="timkiemvds">

<div class="timkiem_1">
 
              <input type="text" class="noidungtimkiem"
name="search_keywords" size="30" />  <input type="submit"
class="submittimkiem" value="" />
</div>

<div class="timkiem_2">
              <center><strong>CÔNG CỤ TÌM KIẾM</strong></center>
 
              <input id="google" type="radio" name="typerecherche"
value="google" checked="checked" /><label for="google"> Của
<b><font color="#0039b6">G</font><font
color="#c41200">o</font><font
color="#f3c518">o</font><font
color="#0039b6">g</font><font
color="#30a72f">l</font><font
color="#c41200">e</font></b></label>

     
        <input id="interne" type="radio" name="typerecherche"
value="interne" /><label for="interne"> Của diễn
đàn</label>


              <center><strong>TÌM KIẾM THEO</strong></center>
 
              <input id="rtopics" type="radio" name="show_results"
value="topics" checked="checked" /><label for="rtopics"> Tên
chủ đề</label>

              <input id="rposts"
type="radio" name="show_results" value="posts" /><label
for="rposts"> Nội dung bài viết</label>
              <hr />
 
              <a href="/search.forum"><img
src="http://illiweb.com/fa/icon_mini_search.gif" width="12" height="13"
border="0" alt="Rechercher" hspace="3" />Tìm kiếm nâng
cao...</a>
              {JS_SESSION_ID_INPUT}
</div>
            </div>
        </form>
</div>Thêm vào Css:
Spoiler:

Code:
.timkiemvds{
position:fixed;
top:22px;
left:-210px;
transition: all 3s ease-out; -webkit-transition: all 3s ease-out; -moz-transition: all 3s ease-out;
transition-delay: 3s; -webkit-transition-delay: 3s; -moz-transition-delay: 3s;
}
.timkiemvds:hover{
left:0px;
transition: all 1s ease-out; -webkit-transition: all 1s ease-out; -moz-transition: all 1s ease-out;
}

.timkiemvds div.timkiem_1{
padding:14px 0 0 29px;
width:276px;
height:64px;
background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/find1010.png) top left no-repeat;
}

.timkiemvds div.timkiem_2{
position:relative;
overflow:hidden;
padding:5px;
left:35px;
width:150px;
height:10px;
background-color:#ffa200;
border:1px solid #8A8A8A;
box-shadow: 3px 3px 3px #8A8A8A;
transition: all 1s ease-out; -webkit-transition: all 1s ease-out; -moz-transition: all 1s ease-out;
transition-delay: 2s; -webkit-transition-delay: 2s; -moz-transition-delay: 2s;
}
.timkiemvds:hover div.timkiem_2{
height:150px;
transition: all 1s ease-out; -webkit-transition: all 1s ease-out; -moz-transition: all 1s ease-out;
transition-delay: 1s; -webkit-transition-delay: 1s; -moz-transition-delay: 1s;
}

.noidungtimkiem{background-color:transparent; border:0; width:178px; height:20px;}
.submittimkiem{width:50px; background-color:transparent; border:0; cursor:pointer;}

Cuối cùng là cho mod_search hoạt động bằng cách:
Modules >> Forum widgets management
Cho khung Search lên và bấm chấp nhận.

!!MỌI LINK DOWNLOAD GAME, TÀI LIỆU, PHIM ĐÃ BỊ ẨN ĐI VÌ BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!!!


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum