Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

avatar
Admin
Admin
Loading
Cách sửa copy thêm đoạn code này vào CSS của bạn

Code:
body
 { margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; 
 margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right:
 0px; padding-top: 0px; }
table#main{ height: 100%; width: 100%; z-index: 2; position: absolute; top: 0px; left: 0px; }
table#adv{ z-index: 5; }
div#bottom{ z-index: 1; position: absolute; left: 0px;  top: 0px; display:none;}

var geo_Partner = 'e7634fa0-65ea-4b51-a708-19391eb786a7'; var geo_isCG = true;
!!MỌI LINK DOWNLOAD GAME, TÀI LIỆU, PHIM ĐÃ BỊ ẨN ĐI VÌ BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!!!


View user profile http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum