Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1Code kiểm tra code pro  Empty Code kiểm tra code pro Wed Aug 03, 2011 7:34 am

admin

admin
Admin
Admin
Loading
Chào tất cả các thầy cô đến với blog .Hôm nay lang thang trên một số
blog Violet thầy code này hay mình lấy về cho các bạn dùng .Code này
phát triển từ code Kiểm tra code mà mình đã post trước ,nhưng được phát
triển pro hơn bởi thầy Điệp

Các bạn cho code vào thêm khối chính nhéCode:
[spoiler]<center>
<div style=
"font: 12pxVerdana, Geneva, Lucida, 'Lucida Grande'; margin-bottom:3px">
<input type="button" value="BẬT KIỂM TRA CODE" style=
"width:130px;font-size:12px;margin:0px;padding:0px;" onclick=
"if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'TẮT CHƯƠNG TRÌNH'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'BẬT KIỂM TRA CODE'; }"></div>
<div style=
"min-height: 20px; background-color: #ffcc33; margin: 0px; padding: 1px; border: 1px inset;">
<div style="display: none;">
<div align="center">
<div style=
"BORDER-BOTTOM: rgb(108,177,210) 2px solid; BORDER-LEFT: rgb(108,177,210) 1px solid; WIDTH: 520; BORDER-TOP: rgb(108,177,210) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(108,177,210) 1px solid">
<div style=
"BORDER-BOTTOM: rgb(220,220,220) 5px outset; BORDER-LEFT: rgb(79,79,79) 5px outset; BORDER-TOP: rgb(105,105,105) 5px outset; BORDER-RIGHT: rgb(245,245,220) 5px outset">
<div style=
"BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 3px solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 3px solid; BACKGROUND: rgb(117,183,249); BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 3px solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 3px solid">

<p><font color="red" size="1"><b>Thủ thuật blog violet</b></font></p>
<table style=
"width:500px;border:solid 1px #959492;background:#CFCFCF">
<tr>
<td valign="top">
<form name="form1" method="post">
<textarea name="code" wrap="soft" onclick="focus(this.code)" style=
"border:solid 1px #b9b8b6;padding:2px;width:245px;height:300px;scroll:auto;">

Quý thầy cô hãy thay thế đoạn văn bản ở đây bằng đoạn mã quý thầy cô muốn kiểm tra, quý thầy cô có thể sửa chúng ngay ở đây để đoạn mã của quý thầy cô được hiển thị một cách tốt nhất!
</textarea></form>
</td>
<td valign="top"><iframe src="[url=http://caobang83.violet.vn/entry/create/cat_id/view-source:about:blank]about:blank[/url]" name="preview" style=
"height:300px;width:245px;border:solid 1px #b9b8b6;background:#ffffff"
frameborder="0"></iframe></td>
</tr>
</table>
<center><button onclick=
"preview.document.write (document.getElementsByTagName ('TEXTAREA')[0].value); preview.document.close(); preview.focus()">
Xem hiển thị</button><button onclick=
"window.document.form1.code.value='';preview.document.write (document.getElementsByTagName ('TEXTAREA')[0].value); preview.document.close(); preview.focus()">Xoá
tất cả</button><button onclick=
"window.location.href=window.location.href">Làm
lại</button></center>

<p><font color="blue" size="1"><b><u>Chia sẻ bởi</u></b></font>
: <font color="blue" size=
"1"><b><i>[url=http://caobang83.violet.vn/]http://caobang83.violet.vn[/url]</i></b></font></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</center>                                          </div>
[/spoiler]

http://www.leducduy.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan vớiCode kiểm tra code pro

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum