Forum đề thi casio

Tình hình diễn đàn

Thống kê bài viết mới


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

admin

admin
Admin
Admin
Loading
HAHA, hôm nay mình vừa làm được cái Top posters + Recent topics
mừng quá vì lâu nay cứ làm là thất bại. Vì thế mình share cho các bạn luôn!!


Đây là DEMO của mình:

Spoiler:

về cách làm để cho nó ra hình ra dáng thì ai cũng biết rùi hén.
mình chỉ copy codes ra thui.
codes thì gồm:
Recent topics + Top postyers + những cái TAB đi theo.

Hướng dẫn:
- ACP [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Display [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Templates [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Portals
tìm những mục tương ưng và thay toàn bộ codes
bấm save rùi


1. mod_recent_topics

Spoiler:

2. mod_most_active_starters

Spoiler:

3. mod_most_active_topics

Spoiler:

4. mod_most_viewed_topics
Spoiler:

5. mod_top_posters

Spoiler:

6. mod_top_post_users_month
Spoiler:

7. mod_top_post_users_week

Spoiler:

8. Chèn đoạn codes sau vào trên cùng của Index_body
- ACP [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Display [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Templates [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 General - QLTT> Index_body
bấm save rùi

Spoiler:

9. Tìm và xóa một đoạn codes sau trong overall_header
-ACP [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Display [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Templates [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 General - QLTT [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Overall_header
bấm save rùi

Spoiler:

11. chèn vào cuối CSS
- ACP [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Display [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Colors & Pics [Codes] Top posters + Recent topics nhiều TAB 30048081 Colors> CSS stylesheet
chèn thêm vô cuối CSS - rứa cho dễ, chứ chèn trên cùng cũng ok.
bấm nút submit

Spoiler:
12.Chỉnh widgets nhé
Spoiler:

http://www.leducduy.com

KenDy Nguyễn

KenDy Nguyễn
Member
Member
Loading
s

http://SroFree.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum